Spreksel advocaten

Mediation

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat er een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat men de oplossing niet meer kan zien. Mediation kan dat veranderen.

Met mediation lost men samen buiten rechte het conflict op met behulp van een onafhankelijke mediator. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Partijen bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld de rechter. Uitgangspunt is dat partijen samen de wens hebben om een oplossing te vinden voor het probleem. Zeker in gevallen waarin partijen nog lang met elkaar verder moeten, geniet mediation de voorkeur boven het voeren van langdurige procedures.

Stefanie Spreksel is geregistreerd mediator bij Mediation Federatie Nederland (Mfn), scheidingsmediator en rechtbankmediator.