Spreksel advocaten

Verbintenissenrecht

  • Uitleg en inhoud van een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen
  • (Hoofdelijke) aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan
  • (Niet) nakoming van overeenkomsten 
  • Ontbinding en beëindiging van overeenkomsten
  • Verrekening en opschorting
  • Schadevergoeding 
  • Zekerheden 
  • Executie
  • Overgang van vorderingen en schulden
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten