Spreksel advocaten

Charlie Spreksel

Advocaat, curator

Charlie studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2007 is hij werkzaam als advocaat in het arrondissement Limburg. Zijn praktijk is met name gericht op het insolventierecht, ondernemingsrecht en parkeerfraude.

Naast zijn werk als advocaat wordt Charlie regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Charlie voltooide met succes de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht alsmede de vervolgopleiding ‘Financiële Economie voor curatoren’ en is lid van INSOLAD, de vereniging van specialisten op het gebied van Faillissementrecht. 

Charlie leidt de afdeling Insolventie & Herstructurering binnen ons kantoor. Hij adviseert bestuurders bij herstructureringen, schuldeisersakkoorden, faillissementsaanvragen en (bestuurders)aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen bij herfinancieringen, het uitwinnen van zekerheidsrechten en bij fusies & overnames.  

Charlie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-           Insolventierecht | Faillissement.  

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ch.spreksel@sprekseladvocaten.nl