Spreksel advocaten

Stephanie Boogaard

Advocaat, partner

Stephanie Boogaard studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zowel het doctoraal privaatrecht als de master strafrecht.

Sinds 2007 is Stephanie werkzaam als advocaat in het arrondissement Limburg. Zij legt zich met name toe op het ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht. Daarnaast richt zij zich op het insolventierecht, burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht in het algemeen.

Stephanie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-           Ondernemingsrecht.  

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

s.boogaard@sprekseladvocaten.nl