Spreksel advocaten

Identificatie

Iedere advocaat is verplicht zich bij de aanvaarding van de opdracht te vergewissen van de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht heeft verstrekt, tenzij de aard of de omstandigheden van de zaak dit onmogelijk maken. Daarom dient iedere cliënt zich bij het verstrekken van een opdracht aan Spreksel advocaten B.V. te identificeren. Op grond van de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten naast de identificatie verplicht in bepaalde gevallen de aard van de opdracht vast te leggen waarbij ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.