Spreksel advocaten

Ondernemingsrecht

 • Oprichting en vermogen
 • Interne organisatie en besluitvorming
 • Vertegenwoordiging en aansprakelijkheid van de vennootschap
 • Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Conflicten tussen organen van rechtspersonen (aandeelhoudersgeschillen)
 • Herstructurering en liquidatie
 • Advisering over financiering 
 • (Internationale) handelscontracten en geschillen die in dit verband ontstaan
 • Oprichting en beëindiging van rechtspersonen 
 • Fusies, splitsing, overnames en bedrijfsoverdrachten
 • Activa-/passivatransacties of aandelentransacties
 • Sanering en reorganisatie
 • Opstellen en beoordelen van contracten 
 • Algemene voorwaarden
 • Due diligence